ADIGEY CUMHURİYETİ


ADIGEY CUMHURİYETİ YÖNETİM...

.
Adıgey Cumhuriyeti'nde, Adıge ve Rus dilli nüfusun siyasal temsil eşitliği ilkesine (paritet) dayanan yarı Başkanlık sistemi yürürlüktedir. Yasama organı AC Devlet parlamentosu Olan - Khase on iki kanatlı Toplam 54 üyelidir ettik: Khase, Maykop ettik Adıgeysk Kentsel Alanları ile beraber , 9 rayonun onu Birinin Üçer üye ile Temsil edildiği ettik daha Oldukca Adıgece konuşan Üyelerin seçildiği 27 üyeli Bir (Üst) kanat; rayonların nüfuslarına bakılırsa Temsil edildiği ettik daha fazlaca Rusça konuşan Üyelerden OLUŞAN 27 üyeli Ikinci Bir kanattan Oluşur. (Alt kanat ya da temsilciler meclisi). Artan çoğunluktaki Rus ve azınlıktaki Adıge nüfusunsiyasal temsil eşitliği korunur.
Adige Cumhuriyeti Devlet Başkanı 5 sene Görevde kalır, daha Önce seçilmek Için Adigece ile Rusça'yı, ikisini beraber bilme Koşulu aranırken, DAHA SONRA Adige Cumhuriyeti Anayasası'nda Yapılan Bir değişiklikle, sadece sadece Rusça Bilmek Yeterli sayılmıştır.
Ardından Rusya Fedarasyonu'nda Meydana GETİRİLEN Başka Bir Yasal değişiklikle, RF Devlet başkanına, bir Prosedürü bakılırsa devlet başkanını Belirleme yetkisi verilmiştir. Nitekim, daha önce Aslan Çarşısı ve Hazreti Sovmen seçimle iş başına geldilerdir. Ama 13 Ocak 2007 'de görev süresi sona eren Hazret Sovmen'in yerine, A.Thakuşinov, RF Devlet Başkanı Vladimir Putin Tarafından atanmış ettik bu Belirleme kararı AC Devlet Parlament-Khase tarafınca da onanarak, 13.01.2007 Tarihinden Geçerli olmak ÜzereProf.Dr.A.Thak'uşın, Adigey Cumhuriyeti 'nin atanmış Devlet Başkanı olarak göreve başladı.
Bakanlar Kurulu, Parlamento dışından Devlet Başkanı tarafından atanmakta ve görevden alınabilmektedir. Khase onayı da zorunludur.
Yerel yönetimsel Birimler ettik belediye Kuruluşları da Başkan'a Khase'ye ettik, Vazife Alanları dahilinde bağlıdır. Yargı, yüksek (Adalet Divanı) ve alt aşama mahkemelerden oluşur.