Kullanım Şartları

Horayda ; Kafkasya da ve diasporadaki Kafkasyalıların sosyo-kültürel kimliklerinin korunması ve yükseltilmesi amacı ile kurulmuştur. Horayda ile Kafkas halklarının aile bağlarını güçlendirmek yeni yetişen nesile tarihimizi kültürümüzü örf ve ananelerimiz öğretmek hedefimizdir. Yüzyıllarca süren Kafkasya bağımsızlık mücadelesi sonucunda Kafkas halkları ata yurdundan dünyanın birçok yerine zorunlu göç ettirilmiş ve soy kırıma uğramıştır. Hem ata yurdunda hem de zorunlu göç ettikleri bölgelerde devletler tarafından asimile edilmeye çalışılsa da Kafkas halkları kendi kültürlerini korumaya çalışmışlardır. Günümüzde dünya insan haklarının gelişmesi kitle iletişim araçlarının hızla yaygınlaşması halklar arası kültürel erozyona neden olmaktadır. Siyaset teknoloji ve ekonomi alanında üstün ülkelerin kültürleri,dilleri nerede ise tüm dünya ülkelerince üstünlüğü kabul edilmiş; ekonomik alanda az gelişmiş ülkeler diğer ülkelerin yumuşak sömürgesi haline gelmiştir. Geçmişte devlet baskılarına direnerek dilimizi kültürümüzü ve tarihimizi yaşatma ve unutmama çabalarımız yeni nesil akımlara karşı mücadele şekline dönüşmüştür. Teknoloji ve kitle iletişim araçlarının üstün gelişimi, dünyanın globalleşmesi,ata yurdunda ve diasporada yaşayan bireylerimizi birbirlerine yakınlaştırması gerekir iken tam tersi diasporada ve ata yurdundaki bireyler arasında bir mesafeye sebep olmakta ve kültürümüzden de uzaklaştırmaktadır. Bu maksatla Horayda. günümüz teknolojik gelişmelerini hızla takip ederek  Kafkas halklarının iletişim aracı olmayı amaçlar. Horayda sadece bir sosyal paylaşım sitesi değil Kafkas kültürü ahlak kuralları çerçevesinde hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Horayda Kafkasyalıdır. Horayda asla bir hükümetin ya da bir grubun enstrümanı değildir, siyasi amaç gütmez. Horayda Kafkasya gibi bağımsızdır.